פורסם ב- שונות
02 דצמ 2016

חסכון לכל ילד: מה שאת צריכה לדעת

בחודש ינואר 2017 יפתח הביטוח הלאומי תוכנית חיסכון לכל ילד עד הגיעו לגיל 18. הנה הנקודות החשובות שאת צריכה לדעת. כל המידע נלקח מאתר חסכון לכל ילד ואתר הביטוח הלאומי

איך פותחים חסכון לכל ילד?

על מנת לפתוח את תוכנית החסכון יש להכנס לאתר הביטוח הלאומי ולעקוב אחר ההוראות. 

מי מפקיד? כמה מפקידים? מתי ומאיזה תאריך החסכון מתחיל?

בתוכנית יופקדו 50 ₪ בכל חודש לכל ילד, בנוסף לקצבת הילדים שההורה ימשיך לקבל עבורו.  ניתן להוסיף לחיסכון של כל ילד עוד 50 ₪ בחודש מקצבת הילדים שמשולמת עבורו, כך שסכום החיסכון יוכפל, ויעמוד על 100 ₪ בחודש. אם תבחרו להכפיל, בחלוף 18 שנים יכול לעמוד לרשות הילד סכום כסף משמעותי שעשוי להסתכם בכ-20,000 ₪ ואף יותר!

קופת הגמל או הבנק שבהם ינוהל החיסכון של ילדכם, ישלחו אליכם מדי שנה, עד ה-1 במארס, דיווח על מצב החיסכון בחשבונו של ילדכם. תוכלו גם לעקוב אחרי מצב החיסכון באתר האינטרנט של המוסד הפיננסי שמנהל את החיסכון.​​

דמי הניהול על החיסכון ישולמו על ידי הביטוח הלאומי עד שהילד יגיע לגיל 21. לאחר גיל 21 ייגבו דמי הניהול מחשבון החיסכון.

בתכנית החיסכון יופקדו גם כספים רטרואקטיבית לתקופה ממאי 2015 עד דצמבר 2016. בכל חודש שבו הילד קיבל קצבת ילדים בתקופה זו, יופקדו לתכנית החיסכון 50 ₪ כך לדוגמא, אם ילדכם קיבל קצבת ילדים במשך כל התקופה (20 חודשים), הוא יהיה זכאי לקבל סכום רטרואקטיבי בסך 1,000 ₪ (50 ₪ עבור כל אחד מ-20 החודשים).​

​​הסכום הרטרואקטיבי שמגיע לילד יופקד לתכנית החיסכון בתשלומים.
בשנת 2017 יופקדו שני תשלומים:
בינואר 2017 - יופקדו 100 ש"ח.
בפברואר 2017 - יופקדו 400 ש"ח.
על יתר התשלומים הביטוח הלאומי יודיע בהמשך.

מה קורה אם לא פתחתי חסכון דרך אתר הביטוח הלאומי?

אם לא תבחרו, הביטוח הלאומי יבחר עבורכם את הגוף שינהל את כספי החיסכון לפי הנוהל הבא:

ילד שמלאו לו 15 שנים או יותר ב 1.1.17 - כספי החסכון יופקדו בבנק שאליו משולמת קצבת הילדים על ידי הביטוח הלאומי, במסלול ריבית קבועה לא צמודה, ללא תחנות יציאה. הריבית במועד ההצטרפות תיקבע בהתאם לתקופת החיסכון עד הגיעו של הילד לגיל 18.

אם הבנק שבו משולמת קצבת הילדים לא נבחר ברשימת הבנקים המנהלים את החסכונות, יפתח הביטוח הלאומי לילד חיסכון בבנק אחר, מבין הבנקים שנבחרו.

ילד שטרם מלאו לו 15 ב 1.1.17 - כספי החיסכון שלו יופקדו בקופת גמל להשקעה במסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט. קופת הגמל תיבחר על ידי הביטוח הלאומי, מבין קופות הגמל להשקעה שנבחרו על ידי משרד האוצר.

אם יש לכם כמה ילדים מתחת לגיל 15, החסכונות שלהם ינוהלו באותה קופת גמל בחשבונות חיסכון נפרדים.​

ילד שנולד לאחר ה 1.1.17 - תוכלו לבחור היכן ינוהל החיסכון שלו בתוך 6 חודשים מיום הלידה. אם לא תבחרו, כספי החיסכון ינוהלו בקופת הגמל או בבנק שבחרתם לילד שנולד לפניו.

אם לא ביצעתם בחירה לילד שנולד לפניו, או אם מדובר בילד הראשון במשפחה, כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל להשקעה, מבין קופות הגמל שנבחרו.

כל המידע נמצא כאן

כיצד מושכים את הכסף שהצטבר בחסכון לילד?

כשימלאו לילד 18 שנים, יפקיד הביטוח הלאומי לחיסכון מענק בסך 500 ₪. כספי החיסכון שנצברו יעמדו לרשות הילד והוא יוכל למשוך אותם באישור ההורה. אם כספי החיסכון לא יימשכו עד שימלאו לילד 21 שנה יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף בסך 500 ₪ לחיסכון, והילד יוכל למשוך את כספי החיסכון לפי החלטתו.

 כדי למשוך את כספי החיסכון עליכם לפנות לקופת הגמל או לבנק​, שמנהלים את כספי החיסכון של ילדכם, ולחתום על טופס. במועד משיכת כספי החיסכון, חלקם או כולם, ינוכה מסכום המשיכה מס רווח הון.
ילד שכספו מנוהל בקופת גמל להשקעה והחליט להמשיך לחסוך את הכסף שנצבר לזכותו בקופת הגמל עד לגיל פרישה מעבודה, יוכל לקבל את כספי החיסכון לאחר הפרישה כקצבה, ללא תשלום מס רווח הון.

במקרים חריגים, ניתן למשוך את כספי החסכון לפני גיל 18 (אם הילד חולה או נפטר). פרטים נוספים כאן

איזה חסכון עדיף לבחור? חסכון בקופת גמל או בבנק?

כשתגשו לעמוד פתיחת החשבון באתר ביטוח לאומי, תתבקשו לבחור בין חסכון בבנק לבין חסכון בקופת גמל. ההבדל העיקרי הוא באופי החסכון. בקופת גמל הכסף ייחסך במסלול השקעה אותו תבחרו (מבין האופציות בטבלה הזו), והכספים יושקעו בשוק ההון בהתאם למדיניות ההשקעות של הקופה במסלול. על הכספים של החסכון בקופת הגמל תתווסף התשואה שתושג במסלול ההשקעה בו בחר ההורה. אם בחרתם לחסוך את הכסף בבנק, הוא יופקד לתכנית חיסכון שתבחרו (פרטים כאן) והכספים יצברו ריבית שתהיה ידועה מראש בהתאם למסלול החיסכון הנבחר.
מסלולי החיסכון יבטיחו כי הילד יקבל בסוף תקופת החיסכון לכל הפחות את כספי ההפקדות (סכום הקרן) שנצברו לזכותו.

ניהול החסכון לילד בקופת גמל:

​​​​​​​​​​הורים שיבחרו לנהל את כספי החיסכון של ילדיהם בקופת גמל להשקעה, יוכלו לבחור אחת מבין קופות הגמל המופיעות בטבלה

בכל עת תוכלו להעביר את כספי החיסכון מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת המופיעה ברשימה, בהתאם להעדפות שלכם.

לא ניתן להעביר את כספי החיסכון מקופת הגמל לבנק.

ניתן לבחור מבין חמישה מסלולי השקעה שונים:
חוסכים המעדיפים סיכון מועט
חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
הלכה
שריעה

לאחר שבחרתם את קופת הגמל הרצוייה בטבלה, זכרו את שמה והקלידו אותה בעמוד ההרשמה בביטוח הלאומי

ניהול החסכון לילד בבנק:

כאשר בוחרים באופציה של ניהול החסכון לכל ילד בבנק, יש לבחור את סוג החסכון ומסלול החסכון.

סוג המסלול:

חיסכון ללא תחנות יציאה- באפשרות זו לא תוכלו לשנות את מסלול החיסכון לאורך כל תקופת החיסכון, ועד הגיעו של הילד לגיל 18.
חיסכון עם תחנת יציאה כל 5 שנים- באפשרות זו תוכלו לשנות את מסלול החיסכון שבחרתם למסלול חיסכון אחר, בכל 5 שנים במועד תחנת היציאה (בכל 5 שנים).

מסלול החיסכון:

מסלול עם ריבית קבועה לא צמודה- הריבית השנתית לתקופת החיסכון תקבע מראש ולא תשתנה במהלך כל התקופה.
מסלול עם ריבית משתנה- הריבית השנתית תקבע כמרווח מריבית הפריים ותשתנה בכל מועד שבו יחול שינוי בריבית הפריים.
מסלול עם ריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן- ריבית שנתית קבועה שתוצמד לשינוי במדד המחירים לצרכן.

 זכרו את הבחירה שביצעתם (שם הבנק, שם המסלול, האם המסלול עם או בלי תחנות יציאה), והזינו אותה במערכת הבחירה שבאתר הביטוח הלאומי​.

הבנתי, איפה נרשמים?

באתר הביטוח הלאומי

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך:

 • התקנת מצלמות אבטחה בגני ילדים ובבתי ספר / עורכי הדין ורד כהן ורענן בר-און

  בעקבות חשיפת ממצאי מותה של הפעוטה בגן בפתח תקווה בשבוע שעבר, הורים רבים פתחו במחאה ברשתות החברתיות לפיקוח על מעונות וגני הילדים. מדובר בנושא רגיש שבעבר  היו נסיונות חקיקה שנתקעו בכנסת. הבוקר אמורות להיות מוגשות שתי הצעות חוק חדשות שנועדו להסדיר את נושא הפיקוח.

  עורכי  הדין ורד  כהן ורענן בר – און,  אשר משרדם מטפל גם בתביעות  לעניין  הגנת הפרטיות,  מסבירים :

 • האם ועד הגן או הכיתה נושא אחריות במדורות ל"ג בעומר? עו"ד ורד כהן ועו"ד רענן בר–און

  האם ועדי הורים חשופים לתביעות בעקבות ל"ג בעומר ? מאת: עו"ד ורד כהן ועו"ד רענן בר – און, ממשרד בר – און, כהן, עורכי – דין

 • שאלות ותשובות על ביטוח תלמידים, פציעות ופיצוי כספי / עורכי הדין ורד כהן ורענן בר–און


  בית משפט השלום בחיפה קיבל בימים אלה תביעה שהגיש צעיר שנפצע כשהיה בכיתה י"ב, אחרי שנתלה על שער כדורגל בבית ספרו בצפון ונפל. בית המשפט קבע, שרשת בתי הספר ומשרד החינוך ישלמו לצעיר עשרות אלפי שקלים פיצויים.
  התאונה אירעה במגרש הקט-רגל שבבית ספרו של התובע. לגרסתו, במהלך משחק עם חבריו הוא נתלה על משקוף השער במטרה לבצע "עליות מתח", והשער נטה ונפל. לדבריו, הוא נפל על גבו וקיבל מכה בראש, ולאחר מכן משקוף השער נפל עליו. המשחק אמנם אירע במהלך חופשת חורף, אולם בסיומו של יום לימודי הכנה לבגרות שיזם בית הספר, ומבלי שהמגרש ננעל או שהיה בפיקוח של מורה.
  האחריות לתשלום הפיצוי חולקה בפסק הדין בין רשת בתי הספר לבין משרד החינוך, שנמצא גם הוא אחראי בגלל חובת הפיקוח שלו על בתי הספר בארץ. נדחתה טענת ההגנה, לפיה יש לחייב את הצעיר, שהיה אז תלמיד תיכון, ב "אשם תורם".

  עורכי הדין ורד כהן ורענן בר – און, אשר משרדם מטפל גם בתביעות נזקי גוף שנגרמו לילדים אשר נפגעו בבית הספר ובמהלך חופשה, מסבירים:

 • מי אחראי לבטחונם של ילד ההסעות ? / עורכי הדין ורד כהן ורענן בר-און

  אתמול פורסם בתקשורת על אירוע קשה של ילד בן 6 מבית שמש, שהורד מרכב הסעות של בית הספר במהלך הנסיעה באמצע הכביש ולא ליד ביתו לאחר שלטענת נהג הרכב והמלווה המבוגר הילד סרב לחגור חגורת בטיחות. האירוע תועד ומשטרת ישראל פתחה בחקירה בעקבות האירוע.
  עורכי הדין ורד כהן ורענן בר - און, ממשרד בר - און, כהן, עורכי – דין מסבירים:

 

 

 


אמא, אל תפספסי אף מבצע! הרשמי עכשיו חינם לניוז של שוגרבייבי

אימייל: אני מאשרת שקראתי ואני מסכימה לתנאי השימוש של האתר. המייל ישמש לצורך משלוח מבצעים ופרסומות.