פורסם ב- שונות
רביעי, 28 דצמבר 2016 12:35

2016: עלייה במספר מקרי המוות של ילדים מתאונות

ע"פ נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים שנת 2016 הייתה הקטלנית ביותר: עלייה במספר הילדים שנהרגו בתאונות דרכים, בתאונות אופניים וכתוצאה משכחה ברכב.
יותר ילדים ערבים מתים מילדים יהודים, עלייה חדה במקרי המוות כתוצאה מתאונות אופניים, יותר מקרי שכחת ילדים ברכב.
החדשות הטובות: התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים אושרה השבוע בכנסת ותיושם החל משנת 2017שנת 2016 הייתה קטלנית עבור הילדים בישראל, 117 ילדים נהרגו בתאונות בבית, בחצר ובפנאי, וזאת עלייה משמעותית בהשוואה לשנת 2015 בה נהרגו 104 ילדים מתאונות.
בעקבות הנתונים הקשים, שר הבריאות יעקב ליצמן, ח"כ ד"ר יפעת שאשא ביטון (כולנו), יו"ר הועדה לזכויות הילד וארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים פעלו לכך שהתוכנית הלאומית לבטיחות ילדים אושרה במסגרת חוק תקציב המדינה ותיושם החל משנת 2017 במטרה לשמור על חיי הילדים בישראל .
התכנית תתוקצב לתקופה של 5 שנים בסכום של 10 מיליון ₪ לשנה. משרד הבריאות יוביל את יישום התכנית החל משנת 2017.
התכנית, מהווה פריצת דרך בפעילות למען בטיחות הילדים, ומטרתה להכניס את נושא בטיחות הילדים ומניעת היפגעותם על סדר היום הממשלתי תחת סמכותם של מספר משרדי ממשלה (בריאות, חינוך, כלכלה ורווחה). התכנית מספקת מענה מערכתי על נושא בטיחות הילדים לרבות: הסברה להעלאת המודעות של ההורים, תוכניות חינוך לילדים, הכשרת אנשי מקצוע , איסוף נתונים ומחקר מעמיק ועוד. על פי התוכנית, יוביל משרד הבריאות הקמת מאגר נתונים לאומי לנתוני היפגעות ובטיחות שיאפשר ניהול וקביעת מדיניות מותאמת לתמונת המצב הכוללת של היפגעות ילדים בתאונות.

מדוח תמותת ילדים מהיפגעות בלתי מכוונת בשנת 2016 של ארגון בטרם לבטיחות ילדים עולה:

· יותר ילדים נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2016- כ-44% מסך מקרי התמותה בשנת 2016 התרחשו בדרכים, לעומת כ-36% בשנים 2012-2015. אולם בעוד שיעור התמותה בדרכים בקרב ילדים ערבים לא השתנה באופן משמעותי בהשוואה לשנים 2012-2015, חלה עלייה בנתון זה עבור ילדים יהודים (1.3 לעומת 0.8 ל-100,000).

· יותר ילדים נהרגו כרוכבי אופניים בתאונות דרכים- בשנת 2016 אירעו 7 מקרי תמותה של ילדים רוכבי אופניים בתאונות דרכים, לעומת ממוצע של 2 מקרים בשנים 2012-2015. מתוכם, ב-3 מן המקרים הילד הנפגע רכב על אופניים חשמליים.

· יותר ילדים נהרגו בעקבות שכחה ברכב- בשנת 2016 אירעו 7 מקרי תמותה אשר נגרמו עקב השארת הילד לבדו ברכב, זאת בהשוואה לממוצע של שלושה מקרים בארבע השנים שקדמו לה. בשנת 2015 אירע מקרה אחד של שכחת תמותה כתוצאה משכחת ילדים ברכב.

· תינוקות ופעוטות מתים יותר - מבחינה מקרי התמותה בחמש השנים האחרונות עולה שקבוצה אשר נמצאת בסיכון מוגבר לתמותה מהיפגעות בלתי מכוונת היא זו של פעוטות בני 0-4, שנושאים בנטל של כ- 43% ממקרי התמותה (פי 1.4 מחלקם היחסי באוכלוסיית הילדים ובני הנוער).

· בני 15-17 מתים יותר - בני הנוער בגילאי 15-17 נושאים בנטל של כ- 26% ממקרי התמותה בחמש השנים האחרונות (פי 1.8 מחלקם היחסי באוכלוסיית הילדים ובני הנוער).
הסיכון של בן נוער בגילאי 15-17 להיהרג כתוצאה מהיפגעות בלתי מכוונת גבוה פי 3.3 מהסיכון של ילד בקבוצת הגיל 5-9, ופי 3.1 מהסיכון של ילד בקבוצת הגיל 10-14. מבחינת הסיכון לתמותה בתאונות דרכים, ישנה בולטות של בני הנוער בגילאי 15-17: קבוצת גיל זו נושאת בנטל של כ- 33% מכלל מקרי התמותה מתאונות דרכים בשנים 2012-2016.

· הסיבה השנייה בשכיחותה לתמותת ילדים היא טביעה- כ-15% ממקרי התמותה בין השנים 2012-2016.

· ילדים שגרים בפריפריה מתים יותר מילדים במרכז הארץ - מבחינת נתוני תמותת הילדים בחמש השנים האחרונות עולה כי הסיכון של ילד המתגורר במחוז הדרום להיהרג כתוצאה מהיפגעות בלתי מכוונת גבוה פי 3.3 מהסיכון של ילד המתגורר במחוז תל אביב. במחוז דרום גם הפער הגדול ביותר בין שיעור התמותה של יהודים לזה של ערבים: הסיכון של ילד ערבי המתגורר במחוז זה להיהרג כתוצאה מהיפגעות בלתי מכוונת גבוה פי 8.3 מזה של ילד יהודי.
כמחצית (48%) מהילדים ובני הנוער שנהרגו עקב היפגעות בלתי מכוונת בחמש השנים האחרונות הינם תושבי מחוזות הדרום והצפון, זאת על אף שהם מהווים רק כשליש (32%) מאוכלוסיית הילדים בישראל

· ילדים ערבים מתים יותר מילדים יהודים - ילדים ובני נוער ערבים היוו כ-42% מהילדים ובני הנוער שנהרגו בשנת 2016, בעוד שחלקם באוכלוסיית הילדים ובני הנוער בישראל עומד על כ-26% בלבד. כהמשך לכך, בשנת 2016 היה שיעור התמותה מהיפגעות בלתי מכוונת של ילד ערבי גדול פי 2.3 מזה של ילד יהודי. יחד עם זאת, שנת 2016 התאפיינה בירידה משמעותית בשיעור התמותה מהיפגעות בלתי מכוונת של ילדים ובני נוער ערבים (6.6 ל-100,000 לעומת ממוצע של 8.5 ל-100,000 בשנים 2012-2015), ובעלייה קלה בנתון זה בקרב יהודים (2.9 ל-100,000 לעומת ממוצע של 2.7 ל-100,000 בשנים 2012-2015).

ילדים שגרים באזור יהודה ושומרון נמצאים בסיכון היפגעות מוגבר - בבחינת נתוני התמותה בחמש השנים האחרונות בקרב ילדים יהודים, שיעורי התמותה הגבוהים ביותר הינם במחוז יו"ש (4.5 מקרי תמותה ל- 100,000 ילדים) והנמוכים ביותר הינם במחוז חיפה (1.7 מקרי תמותה ל- 100,000 ילדים). הסיכון של ילד יהודי המתגורר במחוז יו"ש להיהרג כתוצאה מהיפגעות בלתי מכוונת גבוה פי 2.6 מהסיכון של ילד יהודי במחוז חיפה.
סיכון התמותה מהיפגעות במרחב הציבורי עולה במהלך חודשי הקיץ - מנתוני התמותה בשנים 2012-2016 עולה כי סיכון התמותה מהיפגעות בלתי מכוונת במרחב הציבורי במהלך החודשים יוני-אוגוסט גבוה פי 2.5 בהשוואה ליתר חודשי השנה.


שר הבריאות יעקב ליצמן: "מול הנתונים המזעזעים - ממשלת ישראל לקחה על עצמה אחריות לדאוג לבטיחותם של ילדי ישראל, כפי שהיא עושה בנושאים רבים אחרים, ותקצבה תוכנית משמעותית לחמש השנים הקרובות. אנו רואים במגיפת שכחת הילדים ברכב תאונות הבית, והיפגעות הילדים בכלל, כאל עת חירום. לא יעלה על הדעת שילדים קטנים, טהורים ויקרים, ימצאו עצמם ללא פתרון מול אזלת יד שניתנת ומחויבת למניעה".

יו"ר הוועדה לזכויות הילד ח"כ יפעת שאשא-ביטון: "היפגעות בלתי מכוונת של ילדים היא בבחינת מכת מדינה והחובה לדאוג לבטיחות ילדים היא ראשונה במעלה ואני רואה בה את גולת הכותרת של תפקידי כיו"ר הועדה לזכויות הילד. התוכנית לבטיחות ילדים, עליה עמלנו רבות ויוצאת אל הפועל לאחר מאמצים רבים, ממוקדת ודורשת פעולה מערכתית משותפת ומשולבת של כל הגורמים העוסקים בבריאותם וביטחונם של הילדים- משרדי ממשלה ואחרים. לשמחתי, הסכימו שר האוצר – משה כחלון, ושר הבריאות, יעקב ליצמן, להירתם ולפעול יחד איתי לקידום התוכנית ואין ספק כי שיתוף פעולה זה יאפשר לנו להשיג את המטרה. התוכנית שמה דגש על פעילות הסברה, הדרכת הורים, הכשרות מקצועיות הקשורות במניעה ופיקוח על בטיחות מתקנים בהם שוהים ילדינו. מחובתנו לדאוג לבטיחות של הדור הבא כבר היום״.

אורלי סילבינגר מנכ"לית ארגון בטרם לבטיחות ילדים: שנת 2016 הייתה קטלנית עבור הילדים בישראל, 117 ילדים מתו כתוצאה מתאונות: טביעות, שכחה ברכב, כוויות, חנק, תאונות דרכים ועוד. התכנית הלאומית שאושרה השבוע היא בשורה אמיתית לילדי ישראל ותביא לצמצום משמעותי בתאונות ילדים ולהצלתם כפי שנעשה והוכח במדינות רבות בעולם המערבי. התכנית מספקת מענה מערכתי לנושא בטיחות הילדים לרבות: הסברה להעלאת המודעות של ההורים, תכניות חינוכיות לילדים, הכשרת אנשי מקצוע , איסוף נתונים ומחקר מעמיק ועוד. ח"כ יפעת שאשא-ביטון לקחה על עצמה משימה חשובה זו ולא עצמה עין עד לרתימת הממשלה. ארגון 'בטרם' מבקש לברך אותה ולאחל לה הצלחה במשימתו זו.

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך:

 • כיצד להימנע ולהתגונן מפגיעות ילדים בתקופת הניקיונות לקראת חג הפסח

  חג הפסח מתקרב ועמו מבצעי הניקיונות המסורתיים. מחקרים מצביעים על עלייה בשיעור מקרי ההרעלה כתוצאה מחשיפה של ילדים לחומרי ניקוי בשבועיים שלפני החג, לעומת שאר ימות השנה. החשיפה המוגברת לכימיקלים מסוכנים בעת זו נגרמת לרוב מחומרי ניקוי והדברה ביתיים כמו אקונומיקה, חומצות, דטרגנטים, מסירי אבנית, קוטלי חרקים, חומרי ותזקיקי נפט. בכדי לצמצם פגיעות ילדים חובה להעלות את המודעות בקרב הציבור הרחב לנושא, להשגיח על הילדים ביתר תשומת לב ולהקפיד על אכסון החומרים המסוכנים במכלים אטומים הניצבים הרחק מהישג ידם של ילדים.

 • כך נראה ספא לתינוקות

  הייתם שולחים את התינוק שלכם לספא? באוסטרליה, אנגליה, ספרד ודרום אפריקה התשובה היא - כן! האמת, שאחרינו שצפינו בתמונות המקסימות מטה, אנחנו רק שואלים את עצמנו מי היזם או היזמית שיפתחו משהוא דומה כאן בארץ...

 • איך נראים אבות שבדים בחופשת לידה?

  בסוף מרץ, במסגרת יריד צבע טרי, תפתח עיריית תל אביב-יפו בשיתוף שגרירות שבדיה את תערוכת הצילומים של הצלם השבדי יוהאן באוומן בישראל. התערוכה תפתח שורה של אירועי שיח בנושא הורות שווה.

 • בואו לתמוך: פרוייקטים מעניינים להורים ב headstart

  בואו להתעדכן, להתפעל ולתמוך בפרוייקטים מעניינים (וישראלים) להורים באתר headstart

 

אמא, אל תפספסי אף מבצע! הרשמי עכשיו חינם לניוז של שוגרבייבי

אימייל: אני מאשרת שקראתי ואני מסכימה לתנאי השימוש של האתר. המייל ישמש לצורך משלוח מבצעים ופרסומות.